logo
+091-551195, 091-551235

Teghari,kailali,seti,Nepal
You are here: Home » Photo Gallery » Scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु

Scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु

Scholarship प्राप्त गर्ने यस  महाविद्यालयका छात्राहरु

सैनिक श्रीमती संघबाट प्रोत्साहन स्वरुप scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु : विपाशा शाही (कक्षा ९)