logo
+091-551195, 091-551235

Teghari,kailali,seti,Nepal
You are here: Home » Photo Gallery » श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय कैलालीका नबनियुक्त बन्दोबस्ती अधिकृत सह-सेनानी देबिका पुन मगरज्युलाई महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यक

श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय कैलालीका नबनियुक्त बन्दोबस्ती अधिकृत सह-सेनानी देबिका पुन मगरज्युलाई महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यक

श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय कैलालीका नबनियुक्त बन्दोबस्ती अधिकृत सह-सेनानी देबिका पुन मगरज्युलाई  महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यक

हार्दिक स्वागत !
यस श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय कैलालीका नबनियुक्त बन्दोबस्ती अधिकृत सह-सेनानी देबिका पुन मगरज्युलाई महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछ !
-महाविद्यालय परिवार