logo
+091-551195, 091-551235

Teghari,kailali,seti,Nepal
You are here: Home » Photo Gallery »

Photo Gallery

Scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु

सैनिक श्रीमती संघबाट प्रोत्साहन स्वरुप scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु : विपाशा शाही (कक्षा ९)

...

Scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु

सैनिक श्रीमती संघबाट प्रोत्साहन स्वरुप scholarship प्राप्त गर्ने यस महाविद्यालयका छात्राहरु : विपाशा शाही (कक्षा ९)

...

श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय कैलालीका नबनियुक्त बन्दोबस्ती अधिकृत सह-सेनानी देबिका पुन मगरज्युलाई महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यक

हार्दिक स्वागत !
यस श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय कैलालीका नबनियुक्त बन्दोबस्ती अधिकृत सह-सेनानी देबिका पुन मगरज्युलाई महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछ !
-महाविद्यालय परिवार

...

Distribution of the schlorship in the presence of Division commander

Distribution of the schlorship in the presence of Division commander

...

Joyous moment after the victory in Girls' Football Competition

Joyous moment after the victory in Girls' Football Competition.

...

Science Lab inspection by the authorities of Welfare Directorate

Science Lab inspection  by the authorities of Welfare Directorate.

...

Online guest lecture for the teachers by M.S. Saud

Online guest lecture for the teachers by M.S. Saud.

...

Memorable moment with former Chief of Army Staff

Memorable moment with former Chief of Army Staff.

...